Microplasma

Charakterystyka:


  • skupiony, ukierunkowany stabilny łuk
  • stabilny proces plazmowy nawet przy bardzo niskich prądach spawania
  • doskonałe formowanie grani
  • Możliwości łączenie różnych materiałów (np. metale nieżelazne, tworzywa sztuczne)
  • duze prędkości spawania w zastosowaniach zmechanizowanych
  • niska energia liniowa
  • małe odkształcenia

Urządzenia do procesów zautomatyzowanych

Tetrix Plasma