Skaner kodów WPS

Skaner kodów WPS

Skaner kodów kreskowych 

  • Spawacz skanuje kod paskowy na elemencie spawanym za pomocą czytnika

  • Dane elementu spawanego są wywoływane przez sterownik:

·                       Numer zlecenia

·                       Numer podzespołu

·                       Grupa podzespołów

·                       Numer seryjny

·                       Numer partii

·             Plan kolejności spoin (np. spoina 1, ścieg 1, spoina 1, ścieg 2 itd.)

·             Instrukcja spawania (dane spawania dla każdego ściegu/spoiny) wymagana kwalifikacja spawacza

Produkty polecane