Zapewniamy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń spawalniczych oraz oferujemy usługi rozmagnesowania. Istnieje możliwość dzierżawy sprzętu celem samodzielnego przeprowadzenia procesu.

Usługi serwisowe

Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Realizujemy naprawy urządzeń spawalniczych, przeprowadzamy okresowe przeglądy, badania dopuszczające do eksploatacji wg EN 60974-4 oraz dokonujemy walidacji zgodnie z normą EN 60974-14 sprawdzając, czy zadane parametry są rzeczywiście osiągane w procesie spawania.

Więcej

Usługi rozmagnesowania

Świadczymy usługi rozmagnesowania na miejscu u Klienta. Dysponujemy nowoczesnym urządzeniem do rozmagnesowania Degauss 600 marki EWM AG. Klientom, którzy chcą przeprowadzić ten proces we własnym zakresie, umożliwiamy dzierżawę sprzętu.

Więcej

Dzierżawa urządzeń spawalniczych 

Do dyspozycji klientów posiadamy źródła przeznaczone do dzierżawy na czas prowadzonych przez Klientów projektów

Więcej

ZAPRASZAMY