EWM PHOENIX XQ 400 PULS 2DVX

EWM PHOENIX XQ 400 PULS 2DVX

Phoenix XQ – nowe źródła PULS z serii XQ z dwoma podajnikami                                                                                                                 

  Warianty produktu:

Phoenix XQ 350 2DVX  Phoenix XQ 500 2DVX  

Phoenix XQ 600 2DVX 

all in

Wszystkie metody spawania

 • Forcearc/Forcearc puls – wysokowydajna metoda z głębokim wtopieniem
 • Rootarc/rootarc puls – doskonały program do wykonywania ściegów graniowych
 • PositionWeld – dodatkowe programy do spawania w pozycjach przymusowych *tylko do Aluminium
 • Łuk standardowy i impulsowy
 • Metody MMA, TIG Lift i żłobienie elektropowietrzne

Opcje

 • Panele podajnika: LP XQ, HP XQ, Expert 2.0 XQ 
 • Panele sterujące na źródle: Expert 2.0, Expert LAN, Expert WiFi
 • Xnet – monitoring i dokumentacja procesu spawania, skaner do Industry 4.0
 • System budowy FlexFit

Opcje podajnika:

Elektroniczna regulacja przepływu gazu

Elektroniczna regulacja przepływu gazu

 • Wydajność dzięki oszczędności gazu
 • Cyfrowa precyzja regulacji przepływu gazu osłonowego
 • Przepływ gazu jest ustawiany do odpowiedniego zadania spawalniczego (JOB)
 • Brak uderzenia z zawirowaniami gazu osłonowego podczas zajarzenia łuku
 • Zatrzymanie spawania w przypadku braku przepływu gazu

Ogrzewanie szpuli z drutem

Ogrzewanie szpuli z drutem

 • Zapobiega osadzaniu się wilgoci na drucie spawalniczym dzięki podgrzewaniu kasety szpuli
 • Regulacja temperatury do 55° C
 • Ograniczenie ryzyka powstawania zaporowań i wtrąceń wodorowych

Czujnik rezerwy drutu WRS

Czujnik rezerwy drutu WRS

 • Ostrzeżenie, gdy na szpuli pozostało 10% drutu
 • Ogranicza ryzyko błędów podczas spawania wskutek przerwy procesu spawania z powodu braku drutu na szpuli
 • Przewidujące planowanie produkcji pozwala ograniczyć przestoje, a tym samym koszty produkcji

Opis

PROCESY
forcearc, rootarc, positionweld (Aluminium)
Prąd spawania
5-400A
Cykl pracy 100% (przy 40˚C)
370A
Cykl pracy 80% (przy 40˚C)
400A
Zasilanie/tolerancje
3x400V (-25% ÷ +20%)
Waga źródło/podajnik
128 kg/13 kg

Akcesoria

Produkty polecane