KEMPER AirWatch

KEMPER AirWatch

AirWatch - kontroler jakości powietrza

Charakterystyka

AirWatch za pomocą laserowej jednostki optycznej kontroluje jakość powietrza w halach produkcyjnych i magazynach. Zmierzone wartości, m.in. liczba i podział cząsteczek pyłu drobnego są zapisywane w chmurze Kemper Cloud* dzięki technologii komórkowej i mogą być odczytywane na każdym komputerze, smartfonie oraz tablecie. Sygnalizacja LED (zielona, żółta, czerwona) komunikuje odpowiednią jakość powietrza w hali. Dodatkowo AirWatch potrafi sterować urządzeniami filtracyjnymi oraz dba o ich wydajne wykorzystanie w zależności od potrzeb.

*Dostęp do funkcji Kemper Cloud, a także jej użytkowanie, jest w pierwszych 12 miesiącach bezpłatna. 

Właściwości:

  • sygnalizacja LED na urządzeniu AirWatch informuje o jakości powietrza (zielony, żółty, czerwony)
  • zarządzanie flotą urządzeń poprzez połączenie z chmurą Kemper Cloud
  • monitoring jakości powietrza, ilości cząsteczek oraz ich podziale na wielkości PM 2,5 i PM 10 dostępny z każdego miejsca i na każdym urządzeniu
  • pełna dokumentacja zawierająca szczegółowe pomiary przechowywana w KEMPER Cloud
  • indywidualne ustawienie dopuszczalnych wartości z funkcją powiadomień o ich przekroczeniu
  • oszczędność kosztów energii dzięki możliwości zarządzania flotą urządzeń filtrowentylacyjnych w zależności od potrzebOpis

Waga
2,9 kg
Zasilanie
1x100-240 V
Poziom ciśnienia akustycznego
30 dB(A)
Wielkość cząsteczek
od 0,1
Koncentracja pyłów
0 mg/m³ do ok. 15 mg/m³

Produkty polecane