Gullco - KAT Indexer

Gullco - KAT Indexer

System do projektowania ścieżki przy napawaniu

Prędkość jazdy: 1.2 - 224 cm/min (trzy zakresy)Charakterystyka:

System INDEXER Gullco KAT® jest zwykle używany do automatyzacji pojedynczych lub wielogłowicowych operacji napawania. Automatyczna procedura napędza urządzenie wzdłuż ścieżki pomiędzy wyłącznikami krańcowymi. Kiedy urządzenie dojedzie do wyłącznika krańcowego, zatrzymuje się, a drugie zmotoryzowane urządzenie zaczyna przesuwać uchwyt spawalniczy na zadaną odległość w wg wstępnych ustawień i wraca do równolegle do zadanej ścieżki napawania.Opcje:

  • Opcja pilota zdalnego sterowania
  • Różne wersje napięcia zasilania: 42V, 115V, 230V
  • Trzy zakresy prędkości jazdy: RL: 1.2 - 41.6 cm/min; RM: 2.5 - 83.1 cm/min; RH: 6.7 - 224 cm/min)

Produkty polecane