Kolejne nowości w EWM

Od września tego roku będą dostępne dwie nowe maszyny:

  1. półautomaty kompaktowe: Picomig 305 Synergic i Puls 

link do stron produktu:

 

2. Mocna i przenośne urządzenie do spawania elektrodą otuloną: Pico 400 cel  i cel pws

Link do strony produktu: