Universal logger – Adapter do podłączenia pozostałych urządzeń do sieci EWM XNet

Universal Logger

Jest już dostępny adapter umożliwiający podłączenie do sieci monitoringu procesu spawania XNet firmy EWM, urządzeń pozostałych producentów!!!

Rozwiązanie to daje dużą uniwersalność i nie „zamyka” oprogramowania tylko do źródeł EWM. Istnieje teraz możliwość korzystania z większości przydatnych cech, które oferuje system XNet.

Są dostępne dwa rozwiązania:

  1. EMU Base
  2. EMU DGC – z zamontowanym system DGC (Elektroniczny czujnik gazu) znanym jako opcja w podajnikach Drive 4X