Podajniki TIG – TigSpeed

Charakterystyka:


  • Zintegrowany podajnik z źródłem HotWire
  • Podajnik z możliwością oscylacji podawania drutu
  • Pulsacja podawania drutu
  • 15 Programów (Prąd spawania, prędkość podawania, prąd gorącego drutu, częstotliwość oscylacji)
  • Do zastosowania dla każdej maszyny TIG jako zewnętrzne źródło – nie tylko do urządzeń EWM