X-net: Monitoring procesu spawania

WELDING 4.0 – PRZYSZŁOŚĆ SPAWALNICTWA

Przyszłość profesjonalnego spawania jest połączona z siecią, cyfrowa i bez papieru. To są właśnie wyzwania „Przemysłu 4.0”, na które każde przedsiębiorstwo musi wcześniej lub później odpowiedzieć.

Początek czwartej rewolucji przemysłowej

Czwarta rewolucja przemysłowa jest na zaawansowanym etapie: Wiele przedsiębiorstw stoi przed wyzwaniem wyposażenia swojego zakładu w inteligentne i zwiększające produktywność systemy łączące człowieka z maszyną, gotowe na wyzwania przyszłości.

Od 1970 roku, a więc od trzeciej rewolucji przemysłowej, codzienną pracę przedsiębiorstw w co raz

większym stopniu determinują struktury informatyczne i systemy automatyzacji. Maszyny CNC, roboty i spawarki sterowane mikroprocesorowo z

optymalizowały procesy produkcji i w związku z tym także jakość produkowanych towarów. Konsekwentna analiza wszystkich danych procesowych w czasie rzeczywistym, możliwa dzięki integracji Przemysłu 4.0, uwidacznia niewykorzystane potencjały i zapewnia wyraźną przewagę na tle światowej konkurencji.

Dzięki nowej spawarce wieloprocesowej MIG/MAG Titan XQ oraz systemowi zarządzania spawaniem

Welding 4.0 ewm Xnet, firma EWM dostarcza idealne rozwiązanie dla firm wykorzystujących proces spawania.

Wspomagamy rozwój cyfryzacji i spawalnictwa

Naszym Klientom możemy zagwarantować uprzywilejowanie pośród konkurencji, towarzysząc im jednocześnie w drodze do stania się przyszłościowym przedsiębiorstwem rewolucji Przemysł 4.0. Nowe generacje urządzeń spełniają wszystkie wymagania, które są stawiane nowoczesnym urządzeniom zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0. Intuicyjny system sterowników stanowi zrozumiały interfejs do współpracy człowieka i maszyny.

Czas to pieniądz – analiza procesów w czasie rzeczywistym jest bezcenna

Cyfryzacja maszyn dzięki wysoce inteligentnym mikroprocesorom, interfejsom komunikacyjnym i możliwościom podłączenia do sieci informatycznej stwarza warunki dla sprawnej rejestracji danych procesów, analizy wydajności maszyn oraz konserwacji zapobiegawczej.

Dzięki nowej spawarce wieloprocesowej MIG/MAG Titan XQ oraz systemowi zarządzania spawaniem Welding 4.0 Xnet, firma EWM dostarcza idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw spawalniczych – znakomite przygotowanie na przyszłość, dzięki któremu spawanie staje się jeszcze bardziej ekonomiczne i udokumentowane jakościowo.

SYSTEM ZARZĄDZANIA SPAWANIEM WELDING 4.0 – EWM XNET

Krok w kierunku wydajnej i oszczędzającej zasoby technologii spawania

 • Rejestracja danych spawalniczych
 • Centralny zapis, przeglądanie i analiza
 • Monitoring online – sterowanie i monitorowanie procesu spawania dla dowolnej liczby spawarek
 • Analiza, ocena, raportowanie i dokumentacja online zapisanych parametrów spawania
 • Możliwość przekazywania danych na wszystkie spawarki w sieci
 • Wygodne i łatwe w obsłudze graficzne rozmieszczenie odbiorników sieciowych

Moduły i podzespoły Xnet:

 • Zestaw startowy

Rejestracja i zarządzanie danymi spawania w czasie rzeczywistym i określanie wartości zużycia

 • WPQ-X Manager

Samodzielne tworzenie instrukcji spawania, zarządzanie nimi i przyporządkowywanie ich do spawaczy

 • Zarządzanie spawanymi elementami Xnet

Zarządzanie spawanymi elementami, tworzenie schematów kolejności spawania, przyporządkowanie instrukcji spawania

 • Xbutton

Uprawnienia dostępu i przyporządkowanie instrukcji spawania do spawacza za pomocą identyfikatora.

ZARZĄDZANIE SPAWANYMI ELEMENTAMI EWM XNET 

MODUŁ nr 3

Krok 1 – przygotowanie do pracy w ewm Xnet

 • Tworzenie produkowanego elementu na komputerze biurowym do pracy w ewm Xnet
 • Tworzenie produkowanej części na komputerze biurowym
 • Tworzenie danych rysunku lub ich import z pliku CAD
 • Tworzenie planu kolejności ściegów
 • Przyporządkowanie instrukcji spawania
 • Drukowanie kodu kreskowego, dodawanie go do zlecenia lub umieszczanie bezpośrednio na elemencie w postaci kodu kreskowego
 • Wysyłanie danych elementu do spawarki poprzez sieć LAN/WiFi
 • Dane są dostępne offline w spawarce, np. podczas pracy na placu budowy
Krok 2 –
skanowanie kodu kreskowego przy elemencie spawanym
 • Spawacz skanuje kod paskowy na elemencie spawanym za pomocą czytnika
 • Dane elementu spawanego są wywoływane przez sterownik:
  • Numer zlecenia
  • Numer podzespołu
  • Grupa podzespołów
  • Numer seryjny
  • Numer partii
  • Plan kolejności spoin (np. spoina 1, ścieg 1, spoina 1, ścieg 2 itd.)
  • Instrukcja spawania (dane spawania dla każdego ściegu/spoiny) wymagana kwalifikacja spawacza
Krok 3 – Xbutton

 • Spawacz uwierzytelnia się za pomocą Xbutton na spawarce w celu odblokowania zadania spawalniczego
Krok 4 –
wywoływanie ściegów i spoin według planu kolejności ściegów za pomocą uchwytu spawalniczego PM i wyświetlacza graficznego
 • Spawacz rozpoczyna pracę zgodnie ze wskazywaną kolejnością ściegów
 • Wszystkie parametry spawania są ustawiane automatycznie przez urządzenie dla każdego ściegu/spoiny
 • Po każdym ściegu/spoinie spawacz potwierdza jego wykonanie przyciskiem na uchwycie spawalniczym PM z wyświetlaczem graficznym
 • Tymczasowe wyjście z zadania np. w celu wykonania sczepień za pomocą przycisku na uchwycie spawalniczym PM z wyświetlaczem graficznym
 • Wyświetlacz ze spoinami/ściegami
Podłączenie urządzeń innych producentów do sieci XNet EWM:
 • Zewnętrzna bramka LAN/WiFi/USB z  adapterem do zastosowania w źródłach innych producentów

  Można używać prawie wszystkich funkcji Xnet, takich jak:

 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym, rejestracja i dokumentacja spawania, parametry
 • Obliczanie zużycia
 • Konserwacja spawarki
 • Skanowanie kodów kreskowych
 • WPQ Manager
 • Zarządzanie spawaczem  Dostępne są dwie różne opcje rejestrowania prędkości podawania drutu urządzenia:
  • Obliczenia matematyczne prędkości podawania drutu na podstawie zmierzonego prądu spawania bez dodatkowego czujnika drutu Czujnik EMU WF 1 (opcja)
  • Realny zapis prędkości podawania drutu za pomocą czujnika drutu EMU WF 1