Polityka Prywatności firmy Veltech

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są:

 • Veltech Konrad Matolicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Jutrzenki 17, NIP 5831892920
 • Veltech Konrad Matolicz, Mariusz Bułakowski SC  z siedzibą w Mysłowicach, ul. Rzemieślnicza 38, NIP 6351828644,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe można skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem pod adresem email:  iod@veltech.eu.

2. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe otrzymaliśmy z składanych zapytań ofertowych drogą elektroniczną, składanych zamówień, organizowanych dni targowych, seminariów i prezentacji oferowanych produktów wykonywanych w Państwa siedzibie.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. Wysyłania ofert handlowych na oferowane produkty i usługi
 2. Informacji marketingowych i technicznych o oferowanych produktach i usługach
 3. Obsługi reklamacji i zgłoszeń, które są do nas kierowane drogą mailową, faxem lub telefonicznie.
 4. Kontaktowania się  w celach działań handlowych i wsparcia technicznego poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności poprzez e-mail
 5. Dokonywania rozliczeń
 6. Prowadzenia analiz statystycznych
 7. Archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
 8. Prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych

 

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody

 

5. Odbiorcy danych

 

 1. Firma Veltech SC  może udostępnić dane osobowe podmiotom partnerskim, z których jest autoryzowanym przedstawicielem na Polskę celem wsparcia handlowego i technicznego. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
 2. Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT